Sett inn

Trykk pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje med forskjellige funksjoner du kan bruke til å sette inn bilder, tabeller, dokumenter og spesialtegn.

Ikon

Sett inn

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Sett inn enspaltes ramme manuelt

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i rammen.

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme

Fra fil

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Ikon bilde

Bilde

Sett inn tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

Ikon Sett inn Tabell

Sett inn tabell

Sett inn dokument

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Ikon Tekst fra fil

Tekst fra Fil

Sett inn spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn

Sett inn seksjon

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Ikon Seksjon

Bolk

Sett inn bokmerke

Setter inn et bokmerke ved markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for raskt å gå til det merkede stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til via en hyperkobling.

Ikon Sett inn bokmerke

Sett inn bokmerke

Supporter oss!