Sett inn

Trykk pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje med forskjellige funksjoner du kan bruke til å sette inn bilder, tabeller, dokumenter og spesialtegn.

Ikon

Sett inn

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Sett inn enspaltes ramme manuelt

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i rammen.

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme manuelt

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikon bilde

Bilde

Sett inn tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

Ikon

Tabell

Sett inn dokument

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Ikon

Tekst fra Fil

Sett inn spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn

Sett inn seksjon

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Ikon Seksjon

Bolk

Sett inn bokmerke

Setter inn et bokmerke på markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for å raskt hoppe til det markerte stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til fra en hyperkobling.

Ikon

Bokmerke

Supporter oss!