Sett inn bunntekst

Viser bunnteksten til et HTML-dokument hvis bunntekst er aktivert på > Format - Sidestil - Bunntekst faneside.

Supporter oss!