Sett inn bunntekst

Viser bunnteksten i HTML-dokumentet dersom dette er slått på under Format – Side – Bunntekst.

Supporter oss!