Direkte skrivemerke på/av

Aktiverer eller deaktiverer direktemarkøren. Du kan klikke på begynnelsen, midten eller slutten av en mulig tekstlinje på en side og deretter begynne å skrive.

Du kan spesifisere oppførselen til den direkte markøren ved å velge - % PRODUCTNAME Writer - Formateringshjelpemidler.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Direkte markørmodus

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Hjem-menyen - Direkte markørmodus.

Fra verktøylinjer:

Ikon-Bytte direkte markørmodus

Bytte direkte markørmodus


Når du bruker direkte skrivemerke, kan du trykke i et tomt område i et dokument for å sette inn tekst, bilder, rammer og andre objekter direkte der skrivemerket er plassert.

Hvis du plasserer det direkte skrivemerket om lag midt mellom venstre- og høyremargen på en side eller midt i en tabellcelle, midtstilles teksten du skriver inn. Du kan høyrejustere tekst på tilsvarende måte ved å plassere det direkte skrivemerket ved høyremargen.

warning

Verktøyet Autoretting fjerner automatisk tomme avsnitt, tabulatorer og mellomrom som settes inn ved det direkte skrivemerket. Hvis du vil bruke direkte skrivemerke, må du slå av autoretting.


Det direkte skrivemerket setter inn tabulatorer for å plassere skrivemerket der du vil ha det. Hvis du endrer tabulatorene senere, kan det hende at også plasseringen av teksten på siden endres.

Supporter oss!