vis

Bilder og Diagram

Hvis knappen Bilder på/av er slått på i linjen Verktøy, vises ingen bilder. Det eneste som vises, er tomme rammer som plassholdere.

Ikon Bilder og Diagrammer

Bilder og Diagram

Supporter oss!