Antall sider

Sett inn et felt med antallet sider i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett Inn - Felt - Antall Sider


Formatet på det innsatte feltet Antall Sider kan endres ved Rediger - Felt.

Supporter oss!