Antall sider

Sett inn et felt med antallet sider i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Felt Sidetelling


Hvis du vil bruke en annen nummereringsstil på formatet for antall sider, kan du velge Sett inn → Felter → Andre. Nå kan du sette inn et felt og angi innstillingene du vil bruke, i dialogvinduet Felter. Du kan også endre format for feltet ved å velgeSidenummerkommanoen kan også endres ved Rediger → Felter.

Supporter oss!