Sidetall

Setter inn gjeldene sidenummer som et felt ved markørposisjonen.Standard formatering er Sidenummertegnstilen.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Felt - Sidenummer


Hvis du vil bruke et annet format eller endre sidetallet, kan du velge Sett inn → Felter → Andre. Nå kan du sette inn et felt og angi innstillingene du vil bruke, i dialogvinduet Felt. Du kan også redigere et felt som er satt inn med funksjonen Sidetall ved å velge Rediger → Felt. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan sette inn sidetall, kan du se veiledning for sidetall.

Supporter oss!