Dato

Sett inn datoen i dag som et felt. Standardformatet for datoer blir brukt, og datoen blir ikke oppdatert automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Felt -Dato


Hvis du vil velge et annet datoformat, eller hvis du vil at datoen skal oppdateres automatisk, velger du Sett inn → Felter → Andre. Nå kan du sette inn en feltkommando og velge innstilingene du vil bruke, i dialogvinduet Felter. Du kan når som helst endre formatet til et eksisterende datofelt ved å velge Rediger → Felt.

Supporter oss!