Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

Ikon

Tabell

Bolk

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Ikon Seksjon

Bolk

Sett inn ramme manuelt

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i rammen.

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme manuelt

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Icon

Flytende ramme

Sett inn fotnote direkte

Setter inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet. Notetegnet settes inn ved skrivemerket. Du kan velge om du vil bruke automatisk nummerering eller et selvvalgt symbol.

Ikon

Sett inn fotnote direkte

Sett inn sluttnote direkte

Fotnoter settes inn nederst på hver side, mens sluttnoter settes inn nederst på siste side i dokumentet.

Ikon

Sett inn sluttnote direkte

Merknad

Setter inn en merknad der skrivemerket er plassert.

Bokmerke

Setter inn et bokmerke på markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for å raskt hoppe til det markerte stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til fra en hyperkobling.

Ikon

Bokmerke

Fil

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Ikon

Tekst fra Fil

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikon

Spesialtegn

Sett inn felter

Setter inn et felt ved skrivemerket.

Ikon

Sett inn felter

Kontrollelementer

Knappen Kontrollelementer åpner en verktøylinje med verktøyene du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Ikon

Kontrollelementer for skjemaer

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon

Bilde

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Lyd og video

Formel

Inserts a formula into the current document.

Ikon

Formel

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikon

OLE-objekt

Sett inn index

Setter inn et register eller innholdsliste ved skrivemerket.

Oppføring

Merker den valgte teksten som en oppføring i et alfabetisk register eller i en innholdsliste.

Ikon

Oppføring

Supporter oss!