Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

Ikon Sett inn Tabell

Sett inn tabell

Bolk

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Ikon Seksjon

Bolk

Sett inn ramme manuelt

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i rammen.

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme

Flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme

Sett inn fotnote direkte

Setter inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet. Notetegnet settes inn ved skrivemerket. Du kan velge om du vil bruke automatisk nummerering eller et selvvalgt symbol.

Ikon Sett inn Fotnote direkte

Sett inn fotnote direkte

Sett inn sluttnote direkte

Fotnoter settes inn nederst på hver side, mens sluttnoter settes inn nederst på siste side i dokumentet.

Ikon Sett inn Sluttnote direkte

Sett inn sluttnote direkte

Merknad

Setter inn en merknad der skrivemerket er plassert.

Bokmerke

Setter inn et bokmerke ved markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for raskt å gå til det merkede stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til via en hyperkobling.

Ikon Sett inn bokmerke

Sett inn bokmerke

Fil

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Ikon Tekst fra fil

Tekst fra Fil

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Icon Special character

Spesialtegn

Sett inn felter

Setter inn et felt ved skrivemerket.

Ikon

Sett inn felter

Kontrollelementer

Knappen Kontrollelementer åpner en verktøylinje med verktøyene du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Valg ikon

Kontrollelementer for skjemaer

Fra fil

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Ikon bilde

Bilde

Lyd eller video

Setter inn en video- eller lydfil i dokumentet ditt.

Ikon Media

Media/Lyd eller Video

Formel

Formel Objekt

Setter inn en formel i gjeldende dokument.

Ikon Sett inn Formelobjekt

Sett inn Formelobjekt

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objekt

Sett inn OLE Objekt

Setter inn et OLE-objekt i gjeldende dokument. OLE-objektet settes inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Ikon OLE object

OLE-objekt

Sett inn index

Setter inn et register eller innholdsliste ved skrivemerket.

Oppføring

Merker den valgte teksten som indeks- eller innholdsfortegnelsesoppføring eller redigerer den valgte indeksoppføringen.

Ikon Sett inn indeksoppføring

Sett inn indeksoppføring

Supporter oss!