Kombinert visning

Viser informasjon om det åpne dokumentet.

Når skrivemerket står i en bolk med et navn, vises navnet til seksjonen. Når 
skrivemerket står i en tabell, vises navnet på tabellcellen. Størrelsen til objektet vises når du redigerer rammer eller tegneobjekter.

Når skrivemerket står inne i tekst, kan du dobbeltklikke dette feltet for å åpne dialogvinduet Felter. I dette vinduet kan du sette inn et felt der skrivemerket er plassert. Når skrivemerket står i en tabell, kan du dobbeltklikke dette feltet for å åpne dialogvinduet Tabellformat. Avhengig av hva slags objekt som er valgt, kan du åpne et vindu du kan bruke til å redigere en seksjon, et bilde, en flytende ramme, et OLE-objekt, direkte nummerering eller plasseringen og størrelsen til et tegneobjekt.

Supporter oss!