Start nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt fra 1. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i en liste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Lister - Start nummerering på nytt.

Plasser markøren i et avsnitt i listen, høyreklikk og velg Liste - Start nummerering på nytt.

Kulepunkter and Nummerering linjen, klikk


Ikon Restart Nummerering

Start nummereringa på nytt

Supporter oss!