Start nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt fra 1. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i en liste.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Start nummerering på nytt.

Fra kontekstmenyen:

Plasser markøren i et avsnitt i listen, høyreklikk og velg Liste - Start nummerering på nytt.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-menyen i Hjem-fanen, velg Start nummerering på nytt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Start nummerering på nytt

Start nummereringa på nytt


Supporter oss!