Flytt element ned med underpunkter

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til etter følgende listeavsnitt med samme listenivå.

Flytter en nummerert overskrift der markøren er plassert og alle dens underoverskrifter og tekst til etter følgende overskrift på samme disposisjonsnivå. Du kan også velge og flytte mer enn ett listeavsnitt eller nummerert overskrift. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller nummerert overskrift.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Flytt element ned med underpunkter.

Fra verktøylinjer:

Ikon Flytt ned med underpunkter

Flytt element ned med underpunkter


Supporter oss!