Flytt ned med underpunkter

Flytter et avsnitt med alle underpunkter ned under det neste avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon Flytt ned med Underpunkter

Flytt ned med underpunkter

Supporter oss!