Flytt opp med underpunkter

Flytter et avsnitt med underpunkter opp over det forrige avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon Flytt opp med Underpunkter

Flytt opp med underpunkter

Supporter oss!