Flytt element opp med underpunkter

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til før forrige listeavsnitt med samme listenivå. Flytter en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene og teksten til før forrige overskrift på samme disposisjonsnivå. Du kan også velge og flytte mer enn ett listeavsnitt eller kapitteloverskrift. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert innenfor et listeavsnitt eller kapitteloverskrift.

Ikon Flytt opp med underpunkter

Flytt element opp med underpunkter

Supporter oss!