Flytt element opp med underpunkter

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til før forrige listeavsnitt med samme listenivå.

Flytter en nummerert overskrift der markøren er plassert og alle dens underoverskrifter og tekst til før forrige overskrift på samme disposisjonsnivå. Du kan også velge og flytte mer enn ett listeavsnitt eller nummerert overskrift. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert innenfor et listeavsnitt eller nummerert overskrift.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Flytt element opp med underpunkter.

Fra verktøylinjer:

Ikon Flytt opp med underpunkter

Flytt element opp med underpunkter


Supporter oss!