Sett inn unummerert oppføring

Setter inn et avsnitt uten nummerering. Nummerering som finnes fra før, påvirkes ikke.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Sett inn unummerert oppføring.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-menyen i Hjem-fanen, velg Sett inn unummerert oppføring.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn unummerert oppføring

Sett inn unummerert oppføring


Supporter oss!