Ett nivå opp med underpunkter

Flytter avsnitt med underpunkter et nivå opp. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Ett nivå opp med underpunkter

Supporter oss!