Øk disposisjonsnivå med underpunkter

Fredjerer listenivået til et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpunkter til neste listenivå.

Flere listeavsnitt kan velges. Flytter omrissnivået til en nummerert overskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller nummerert overskrift.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Framhev disposisjonsnivå med underpunkter.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-menyen i Hjem-fanen, velg Framhev disposisjonsnivå med underpunkter.

Fra verktøylinjer:

Ikon framhev disposisjonsnivå med underpunkter

Fremme disposisjonsnivå med underpunkter


Supporter oss!