Øk disposisjonsnivå med underpunkter

Øker listenivået til et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpunkt til neste listenivå. Flere listeavsnitt kan velges. Flytter disposisjonsnivået til en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er aktiv bare når markøren er plassert i et listeavsnitt eller kapitteloverskrift.

Ikon framhev disposisjonsnivå med underpunkter

Fremme disposisjonsnivå med underpunkter

Supporter oss!