Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Degraderer listen over et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpunkter til neste listenivå.

Flere listeavsnitt kan velges. Redusere disposisjonsnivået til en nummerert overskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller en nummerert overskrift.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Reduser disposisjonsnivå med underpunkter.

Fra grensesnittet med faner:

Hjem-menyen i Hjem-fanen, velg Degrader disposisjonsnivå med underpunkter.

Fra verktøylinjer:

Ikon Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Reduser disposisjonsnivå med underpunkter


Supporter oss!