Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Reduser listen over et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til neste listenivå. Flere listeavsnitt kan velges. Reduser disposisjonsnivået til en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller en kapitteloverskrift.

Ikon Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Supporter oss!