Ingen Liste

Fjerner nummerering eller punkttegn og listeinnrykk for gjeldende avsnitt eller valgte avsnitt.

Ikon Ingen Liste

Ingen Liste

tip

For å bevare innrykk, men fjerne punkt eller nummer, plasserer du markøren i begynnelsen av avsnittet og trykker på Backspace.


Supporter oss!