Sum

Slår på summeringsfunksjonen. Merk at skrivemerket må stå i cellen der du vil vise summen.

LibreOffice gjenkjenner celleområdet for sumeringsfunksjonen så lenge cellene er fylt med tall. Før du skriver inn dataene, må du velge Tabell - Nummergjenkjenning for å aktivere denne funksjonen.

Velg Bruk for å godkjenne summeringsformelen som vises i inndatalinjen.

Ikon

Sum

Supporter oss!