Tabell: Variabel

Hvis denne modusen er på, påvirker endringer i en rad og/eller en kolonne størrelsen på hele tabellen.

Ikon Tabell: Variabel

Tabell: Variabel

Supporter oss!