Tabell: fast, proporsjonal

Hvis denne modusen er på, påvirker endringer i raden og/eller kolonnen hele tabellen.

kon Tabell: Fikset, Proporsjonal

Tabell: Fast, proporsjonal

Supporter oss!