Tabell: fast

Hvis denne modusen er på, påvirker endringer i en rad og/eller en kolonne bare radene og kolonnene rundt den.

Ikon Tabell: Fikset

Tabell: fast

Supporter oss!