Sett inn kolonne

Setter inn én eller flere kolonner i tabellen, etter skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en kolonne om gangen ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Kolonner) eller ved å merke mer enn en kolonne før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye kolonnene du setter inn, samme relative bredde som kolonnene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn kolonne

Supporter oss!