Sett inn rader

Setter inn én eller flere rader i tabellen, under skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en rad ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Rader) eller ved å merke mer enn en rad før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye radene du setter inn, samme høyde som radene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn rad

Supporter oss!