Sortert Liste

Legger til eller fjerner nummerering fra de valgte avsnittene.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Format - Lister - Sortert Liste.

Fra kontekstmenyen:

Velg Lister - Sortert liste.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Sortert Liste.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sortert Liste

Bytt Sortert liste

Fra tastaturet:

F12

Fra sidefeltet:

Avsnitt-fanene i Egenskaper-panelet klikker du på Sortert liste.


For å definere nummereringsformatet, velg Format - Punkter og nummerering. For å vise Punkt og nummerering-linjen, velg Vis - Verktøylinjer - Punkter og nummerering.

note

Noen av valgene for punkter og nummerering vises ikke når du arbeider i Vevoppsett.


Supporter oss!