Sett inn tittelsider i dokumentet

Sett inn tittelsider i dokumentet

Tittelsider er sider i begynnelsen av et dokument som viser publikasjonsinformasjonen, som tittelen, navnet pĂĄ forfatteren etc. Disse sidene har en annen utforming enn resten av dokumentet, fordi de kanskje ikke ahr sidenummerering, en annen topp og bunntekst og forskjellige marger eller bakgunn.

For å bruke denne funksjonen …

VelgFormat -> Tittelside


Mange dokumenter, som brev og rapporter, har en førsteside som er forskjellig fra de øvrige sidene i dokumentet. For eksempel, første side har ofte et brevhode og de øvrige sider ikke, Første side i en rapport har kanskje ikke topp eller bunntekst, mens øvrige sider har. Dette er enkelt å sete opp med LibreOffice Writer.

Topp og Bunntekst, nummerering, marginer og retning er noen av egenskapene som tilhører en sidestil. LibreOffice Writer lar deg sette inn en tom tittelside hvor som helst i dokumentet, eller å reformatere en eksisterende side, gjennom å gjøre et sideskift fulgt av å angi en sidestil eller å endre sidestilen ved markøren.

Merknadsikon

Note: Om du bruker standard (eller alle andre) sidestiler for ditt dokument kan du enkelt legge til topp og bunntekst til førstesiden gennom velge bort Samme innhold på første side i topp/bunntekst siden i Sidestil dialogen, og så legge til topp/bunntekst. Du kan deretter legge til ulik topp/bunntekst for de andre sidene i dokumentet.


For å konvertere førstesiden av dokumentet til en tittelside.

 1. Plaser markøren på førstesiden,

 2. Fra menyen, velg Format -> Tittelside....

 3. VelgKonverter eksisterende sider til tittelider

 4. Velg stilen pĂĄ tittelsiden iRediger sideegenskapsomrĂĄdet.

Merknadsikon

Note: LibreOffice setter som standard Førstesidestil


 1. Angir sidenummerering restarts opsjoner.

 2. Klikk OK.

Dette vil endre brukt sidestil til Førstesideog de følgende sidene vil få Standard sidestil

For ĂĄ sette inn en tittelside hvor som helst i dokumentet.

Plasser markøren der hvor du vil sette inn en ny tittelside.

 1. Fra menyen, velg Format -> Tittelside....

 2. VelgSett inn nye tittelsider

 3. Angi antall tittelsider og

 4. Angi tittelside plasseringen gjennom ĂĄ angi sidenummeret i tallboksen.

 5. Angir sidenummerering omstarts alternativer.

 6. Klikk OK.

Dette vil sette inn en side og endre aktuell sidestil til Førsteside. De følgende sider vil ha standard sidestil.

For ĂĄ slette en side:

Du kan ikke slette en tittelside. Du må først endre format fra Førsteside til en hvilken som helst annen sidestil.

 1. Plasser markøren på siden du ønsker å endre sidestil for.

 2. Fra sidemenyen, veld Sidemenyegenskaper -> Stiler .

 3. Velg Stiler, klikk pĂĄ knappen Sidestiler.

 4. Fra stillisten, velg den stilen du ønsker å bruke.

 5. Dobbelklikk pĂĄ sidestilen du vil bruke.

Supporter oss!