Tittelside

Åpner en dialogboks der du kan designe en tittelside.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg menyen Format - Tittelside.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Tittelside.

Velg Layout - Tittelside.

Fra verktøylinjer:

Ikon Tittelside

Tittelside


Lag tittelsider

Konvertering av eksisterende sider til tittelsider

Endre gjeldende sidestil til Første side og de følgende sidene vil ha Standard sidestil. Stilene Første side og Standard sidestil er LibreOffice automatiske sidestiler.

Sett inn nye tittelsider

Sett inn et sideskift og endre gjeldende sidestil til Første side. De følgende sidene vil ha sidestilen Standard sidestil.

Antall tittelsider

Still inn antall tittelsider som skal settes inn.

Plasser tittelsider ved

Dokument start

Tittelsidene settes inn før første side i dokumentet.

Side

Tittelsidene er satt inn på siden som er spesifisert med gjeldende nummerering.

Sidenummerering

Tilbakestill sidenummerering etter tittelsider

Når det er merket av, stopp gjeldende sidetelling for nummerering og start nummereringen på nytt etter siste innsatte tittelside.

Sidenummer

Angi sidenummeret for siden etter siste tittelside.

Angi sidenummer for første tittelside

Når det er avmerket, setter du sidetallet for den første tittelsiden som er satt inn.

Sidenummer

Sett sidenummeret for den første tittelsiden.

Rediger sideegenskaper

Stil

Velg sidestilen fra de tilgjengelige sidestilene i dokumentet.

Rediger

Klikk for å redigere sidestilen.

Supporter oss!