Stil Inspektør

Stilinspektøren er plassert på sidefeltet. Den viser alle attributtene til stilene (avsnitt og tegn) og all direkte formatering som finnes i avsnittet og tegnet der markøren er plassert. Disse detaljene kan være nyttige når du prøver å finne ut hvorfor noe formatering i et dokument ser ut til å være feil eller inkonsekvent.

Formatering direkte og med stiler

En stil er et sett med formateringsattributter, gruppert og identifisert med et navn (stilnavnet). Når du bruker en stil på et objekt, formateres objektet med stilens attributter. Flere objekter av samme type kan ha samme stil. Som en konsekvens, når du endrer settet med formateringsattributter for stilen, vil alle objekter som er knyttet til stilen også endre formateringsattributtene tilsvarende. Bruk stiler til å formatere et stort sett med avsnitt, celler og objekter og få en bedre administrering av dokumenter.

Når du ikke bruker stiler, men bruker formateringsattributter direkte på deler av tekst, kalles dette Direkte formatering (også kalt manuell formatering). Formateringen brukes bare på det valgte området av dokumentet. Hvis dokumentet har flere avsnitt, rammer eller et annet objekt, bruker du direkte formatering på hvert objekt. Direkte formatering er tilgjengelig med Format-menyen og med formateringsverktøylinjen.

Et direkte formateringsattributt brukt på et objekt overstyrer det tilsvarende attributtet til stilen som er brukt på objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sidefeltet, klikk på Stil Inspektør-ikonet

Ikon Stilinspektør

Ikonstilinspektør på sidefeltet

Trykk +Alt+5


Stilinspektørpanelet

Egenskaper

Avsnittsstiler: viser listen over avsnittsstiler som er brukt på teksten ved markørposisjonen, etter stilhierarkiet, der den overordnede stilen kommer over alle underordnede stiler.

Direkte formatering av avsnitt: viser listen over avsnittsegenskaper som er brukt direkte på teksten ved markørens plassering.

Tegnstiler: viser listen over tegnstiler som er brukt på teksten ved markøren, etter hierarki, der den overordnede stilen kommer over alle underordnede stiler.

Direkte formatering av tegn: viser listen over tegnegenskaper som er brukt direkte på teksten ved markørens plassering.

Verdier

Vis verdiene til egenskapene.

Bruk

Bruk stilinspektøren for å avdekke formateringsproblemer i tekstdokumentet.

For eksempel, hvis margene til avsnittet endres ved direkte formatering ved hjelp av linjalene, blir margegenskapen til avsnittsstilen nedtonet og margegenskapene vises i avsnittsdirekteformatering-oppføringen til stilinspektøren.

Et annet eksempel, hvis Vektlegging-tegnstilen fremhever et ord med gul bakgrunn, og brukeren feilaktig overskrev det ved å bruke en hvit bakgrunn, vil gul-attributtet bli nedtonet og hvit er oppført under Direkte formatering i stilinspektøren. Stilinspektøren viser bare de attributtene som avviker fra den overordnede (som vanligvis er standard avsnittsstil).

Noen funksjoner i Stilinspektøren er hovedsakelig av interesse for avanserte brukere:

Supporter oss!