Vis mellomrom

Viser dokumentet med topp- og bunnmarger, topp- og bunntekst og et gap mellom sidene. Fjern markeringen for å skjule alle elementene som er sitert og vis dokumentet i en sammenhengende sidestrøm. Å skjule mellomrom er bare mulig i enkeltsidevisning.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Vis mellomrom .

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Vis mellomrom.

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Vis mellomrom.

Fra verktøylinjer:

Ikon Vis Mellomrom

Vis tomrom


Supporter oss!