Merkingsmodus

Velg hvilken merkingsmodus du vil bruke, i undermenyen. Du kan velge om du vil bruke Standard eller Blokkområde som merkingsmodus.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Merkingsmodus


I standard merkingsmodus kan du merke tekst som går over flere linjer. Linjesluttegn tas også med.

I blokkområdemodus kan du merke en rektangulær blokk med tekst.

Supporter oss!