Merkingsmodus

Velg valgmodus fra undermenyen: standardvalgmodus, eller blokkvalgmodus.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Valgmodus

Fra statuslinjen:

Klikk Utvalgs-området.


I standardvalgmodus kan du velge tekst med flere linjer inkludert linjeslutt.

I blokkområdemodus kan du merke en rektangulær blokk med tekst.

Supporter oss!