Beskytt dokument

Bytter skrivebeskyttelse for felt og bokmerker i dokumentet.

warning

Beskyttelsen er ikke ment å være en beskyttelse av innholdet, men som en beskyttelse mot uønskede endringer.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt felt .

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt bokmerker .


Beskytt felt

Veksler felt skrivebeskyttelse. Når det er avmerket, kan ikke feltene redigeres eller slettes.

Beskytt bokmerker

Bytter bokmerke-skrivebeskyttelse. Når det er avmerket, kan ikke bokmerkene slettes eller gis nytt navn.

Supporter oss!