Disposisjonsfolding

Skjul og vis alt innhold under overskrifter, inkludert tekst, bilder, tabeller, rammer, former og tekstbokser.

For å bruke denne funksjonen …

Velg - LibreOffice Writer/Web) - Vis, og velg avmerkingsboksen Vis disposisjonsfoldeknapper.

√Öpne Navigatoren (F5) og vis Overskrifts-oppf√łringen. Hold musen over en overskrift og √•pne hurtigmenyen. Velg undermenyen Disposisjonsfolding.


Bruk denne funksjonen til å selektivt skjule og vise innhold under alle avsnitt som har et disposisjonsnivå som ikke er null, vanligvis overskrifter. I store dokumenter lar den deg raskt bla til riktig posisjon for redigering og lesing.

Bruk Disposisjonsfolding med Navigatoren

Alle disposisjonsfoldingskommandoer i navigatoren vises i kontekstmenyen til Overskrifter-oppf√łringene. √Öpne kontekstmenyen til en overskrift, og velg Dsposisjonsfolding.

Overskriftsikon

Overskriftsikon

Fold alle

Skjuler alt innhold for den valgte overskriften og dens underoverskrifter. Overskrifter for s√łskendisposisjoner med samme niv√• er ikke skjult. Hvis brukt p√• hovedoverskriftene til navigatoren, vises bare dokumentoverskriftene.

Fold ut alle

Overskrifter og innholdet i underoverskriftene vises i dokumentområdet. Hvis det brukes på hovedoverskriftene til navigatoren, vises dokumentet i sin helhet.

Veksle

Bytter disposisjonsfolding av det valgte elementet.

Bruk disposisjonsfolding med mus

Over en overskrift

Trykk -tasten og plasser musen over en overskrift. En pil i venstre marg gir en visuell pekepinne.

N√•r musepekerbilde endres til h√•ndpeker, er f√łlgende kommandoer mulig:

Piler i venstre marg

Plasser musen i venstre marg ved siden av en overskrift. En pil vises hvis innhold vises.

Lagrer dokumentfolding-tilstanden

Dokumenter som er lagret i Open Document Format (.odt) vil beholde gjeldende innstillinger for skjult og vist innhold på tidspunktet for lagringskommandoen.

note

Dokumentinnholdet påvirkes ikke av foldingsinnstillingene.


Skrive ut og eksportere til PDF med Disposisjonsfolding innehold

For å skrive ut eller eksportere hele dokumentet, sett disposisjonsfoldingen til Fold ut alle på forhånd.

warning

Disposisjonsinnholdet vil ikke bli skrevet ut eller eksportert til PDF.


Supporter oss!