Velg adresseliste

Velg adresselisten du vil bruke til brevfletting og trykk OK.

Legg til

Velg databasefilen som inneholder adressene du vil bruke som adresseliste. Hvis filen inneholder mer enn en tabell, vil dialogvinduet Velg tabell åpnes.

Lag

Åpner dialogvinduet Ny adresseliste, der du kan lage en ny adresseliste.

Filter

Åpner dialogvinduet Standardfilter, der du kan bruke filtre på adresselisten for å vise bare de mottakerne du vil se.

Rediger

Åpner dialogvinduet Ny adresseliste, der du kan redigere den valgte adresselisten.

Bytt tabell

Åpner dialogvinduet Velg tabell, der du kan velge en annen tabell og bruke den til brevfletting.

Supporter oss!