Velg adresseblokk

Brukes til å velge, redigere eller slette en adresseblokkutforming som brukes til brevfletting.

Velg den foretrukne adresseblokken

Velg blokken du vil bruke til brevflettingsadresser, i listen og trykk OK.

Ta aldri med land/region

Utelukker informasjon om land eller region i adresseblokka.

Ta alltid med land/region

Tar med informasjon om land eller region i adresseblokka.

Ta bare med land/region om det ikke er:

Tar bare med informasjon om land eller region i adresseblokka hvis verdien er en annen enn den du skriver inn i tekstfeltet.

Skriv inn hvilket land eller region som ikke skal skrives ut.

Ny

Åpner dialogvinduet Ny adresseblokk, der du kan lage en ny adresseblokkutforming.

Rediger

Åpner dialogvinduet Ny adresseblokk, der du kan lage en ny adresseblokkutforming.

Slett

Sletter den valgte adresseblokkutforminga.

Supporter oss!