Skriv ut flettet dokument.

Skriver ut for alle eller noen av mottakerne.

Valg for skriver

Skriver

Velg skriveren som skal brukes.

Egenskaper

Endrer skriveregenskapene.

Skriv ut datposter.

Skriv ut alle dokumentene

Skriver ut dokumentene for alle mottakerne.

Fra

Velger en rekke dataposter fra postnummeret i Fra-feltet opp til postnummeret i til-feltet.

Fra

Skriv inn nummeret til den første posten som skal tas med i brevflettingen.

Til

Skriv inn nummeret til den siste posten som skal tas med i brevflettingen.

Skriv ut dokumenter

Skriver ut de flettede dokumentene.

Supporter oss!