Ny adresseliste

Brukes til å skrive inn nye adresser eller redigere adressene som brukes til å lage brevflettingsdokumenter. Når du trykker OK, vises et dialogvindu der du må velge hvor adresselisten skal lagres.

Adresseinformasjon

Skriv inn eller rediger innholdet i feltene for hver brevflettingsmottaker.

Vis post nummer

Trykk knappene for å bla gjennom datapostene, eller skriv inn nummeret til en bestemt post for å gå direkte til den.

Ny

Legger til en ny, tom post i adresselisten.

Slett

Sletter den valgte posten.

Finn

Åpner dialogvinduet Finn post. Du kan la dette dialogvinduet stå åpent mens du redigerer postene.

Tilpass

Åpner dialogvinduet Tilpass adresseliste, der du kan flytte, endre navn på, legge til og slette felter.

Supporter oss!