Ny adresseblokk/Rediger adresseblokk.

Brukes til å angi hvordan adressedatafelter skal plasseres i en adresseblokk for et brevflettingsdokument.

Adresseelementer

Merk et adressefelt og dra feltet over til listen til høyre.

>

Legger feltet som er merket i adresseelementlisten, til i listen til høyre. Du kan legge til det samme feltet mer enn en gang.

<

Fjerner det merkede feltet fra listen til høyre.

Dra adresseelementer hit

Du kan endre rekkefølgen feltene vises i, med dra og slipp eller ved hjelp av pilknappene.

Forhåndsvisning

Forhåndsviser den første databaseposten med adresseblokkutforminga som er valgt.

(Pilknapper)

Merk et element i listen og trykk en av pilknappene for å flytte det.

Supporter oss!