Finn post

Brukes til å søke etter en post eller en mottaker i adresselisten for brevfletting.

Finn

Skriv inn det du vil søke etter.

Finn bare i

Begrenser søket til et bestemt datafelt.

Velg datafeltet du vil søke i.

Finn

Viser den neste posten som inneholder det du søker etter.

Supporter oss!