Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Email options

til

Select the database field that contains the email address of the recipient.

Kopi til

Åpner dialogvinduet Kopi til, der du kan velge en eller flere kopi- og blindkopiadresser.

Emne

Enter the subject line for the email messages.

Send som

Select the mail format for the email messages.

Merknadsikon

Vanlig tekst og HTML-meldinger blir lagt til i meldingsteksten. Filformater som *.odt, *.doc, og *.pdf blir lagt til som vedlegg.


Egenskaper

Opens the E-Mail Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Navn på vedlegget

Viser vedleggets filnavn.

Send poster

Send alle dokumentene

Select to send emails to all recipients.

Fra

Velger en rekke dataposter fra postnummeret i Fra-feltet opp til databaseposteni til-feltet.

Fra

Skriv inn nummeret til den første posten som skal tas med i brevflettingen.

til

Skriv inn nummeret til den siste posten som skal tas med i brevflettinga.

Send dokumenter

Click to start sending emails.

Supporter oss!