Send flettet dokument som e-postlenke.

Sender det ferdige dokumentet som e-post til alle eller noen av mottakerne.

E-post alternativer

til

Velg databasefeltet som inneholder e-postadressen til mottakeren.

Kopi til

Åpner dialogvinduet Kopi til, der du kan velge en eller flere kopi- og blindkopiadresser.

Emne

Skriv inn emnet som skal vises i emnelinja i e-postmeldingene.

Send som

Velg format for e-postmeldingene som skal sendes.

Merknadsikon

Vanlig tekst og HTML-meldinger blir lagt til i meldingsteksten. Filformater som *.odt, *.doc, og *.pdf blir lagt til som vedlegg.


Egenskaper

Åpner dialogvinduet E-postmelding. Her kan du skrive inn en e-postmelding som skal sendes sammen med de flettede filene, som sendes som vedlegg.

Navn på vedlegget

Viser vedleggets filnavn.

Send poster

Send alle dokumentene

Velg dette hvis du vil sende e-post til alle mottakerne.

Fra

Velger en rekke dataposter fra postnummeret i Fra-feltet opp til databaseposteni til-feltet.

Fra

Skriv inn nummeret til den første posten som skal tas med i brevflettingen.

til

Skriv inn nummeret til den siste posten som skal tas med i brevflettinga.

Send dokumenter

Trykk her for å starte utsending av e-post.

Supporter oss!