Send sammenslått dokument som e-post

Sender utskriftsflettingen som e-postmeldinger til alle eller noen mottakere.

Alternativer for e-post

til

Velg databasefeltet som inneholder e-postadressen til mottakeren.

Kopi til

Åpner dialogvinduet Kopi til, der du kan velge en eller flere kopi- og blindkopiadresser.

Emne

Skriv inn emnelinjen for e-postmeldingene.

Send som

Velg e-postformatet for e-postmeldingene.

Merknadsikon

Vanlig tekst og HTML-meldinger blir lagt til i meldingsteksten. Filformater som *.odt, *.doc, og *.pdf blir lagt til som vedlegg.


Egenskaper

Åpner dialogboksen E-postmelding der du kan skrive inn e-postmeldingen for utskriftsflettingsfilene som sendes som vedlegg .

Navn på vedlegget

Viser vedleggets filnavn.

Send poster

Send alle dokumentene

Velg å sende e-post til alle mottakere.

Fra

Velger en rekke dataposter fra postnummeret i Fra-feltet opp til databaseposteni til-feltet.

Fra

Skriv inn nummeret til den første posten som skal tas med i brevflettingen.

til

Skriv inn nummeret til den siste posten som skal tas med i brevflettinga.

Send dokumenter

Klikk for å begynne å sende e-poster.

Supporter oss!