Tilpasset hilsning

Spesifiser hilsen-oppsettet for e-postfletting eller e-postfletting dokumenter. Navnet på denne dialogboksen er forskjellig for kvinnelige mottakere og mannlige mottakere.

Hilsningselementer

Merk et felt og dra feltet over til listen til høyre.

>

Legger feltet som er merket i listen med hilsningselementer, til i listen til høyre. Du kan legge til det samme feltet mer enn en gang.

<

Fjerner det merkede feltet fra listen til høyre.

Dra hilsningselementer til boksen nedenfor

Du kan endre rekkefølgen feltene vises i, med dra og slipp eller ved hjelp av pilknappene.

Tilpass hilsning

Velg en verdi fra listen til feltene for hilsen og tegnsetting.

Forhåndsvisning

Forhåndsviser den første databaseposten med adresseblokkutforminga som er valgt.

(Pilknapper)

Merk et element i listen og trykk en av pilknappene for å flytte det.

Supporter oss!