Tilpasset hilsning

Brukes til å velge utforminga av hilsninger i dokumenter som skal brukes til brevfletting eller e-postfletting. Navnet på dette dialogvinduet er forskjellig for kvinnelige og mannlige mottakere.

Hilsningselementer

Merk et felt og dra feltet over til lista til høyre.

>

Legger feltet som er merket i lista med hilsningselementer, til i lista til høyre. Du kan legge til det samme feltet mer enn en gang.

<

Fjerner det merkede feltet fra lista til høyre.

Dra hilsningselementer til boksen nedenfor

Du kan endre rekkefølgen feltene vises i, med dra og slipp eller ved hjelp av pilknappene.

Tilpass hilsning

Velg en verdi fra listen til feltene for hilsen og tegnsetting.

Forhåndsvisning

Forhåndsviser den første databaseposten med adresseblokkutforminga som er valgt.

(Pilknapper)

Merk et element i lista og trykk en av pilknappene for å flytte det.

Supporter oss!