Tilpass adresseliste

Brukes til å tilpasse adresselisten som brukes til brevflettingsdokumenter.

Adresselisteelementer

Merk feltene du vil flytte, slette eller gi nytt navn.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Legg til

Setter inn et nytt tekstfelt.

Slett

Sletter det merkede feltet.

Endre navn

Endrer navnet på det merkede tekstfeltet.

Supporter oss!