Kopi til

Spesifiser flere e-postmottakere for e-postfletting-dokumentet.

Cc

Skriv inn mottakerne av e-postkopier, atskilt med semikolon (;).

Bcc

Skriv inn mottakerne av blinde e-postkopier, atskilt med semikolon (;).

Supporter oss!