Brevflettingsveiviser - Tilpass utforming

Angir hvordan adresseblokkene og hilsningene skal plasseres i dokumentene.

Plassering av adresseblokk

Ovenfra

Velg hvor stor avstand det skal v√¶re mellom toppen av siden og den √łverste kanten av adresseblokka.

Tilpass til br√łdtekst

Justerer rammen som inneholder adresseblokken inn til venstremargen.

Fra venstre

Velg hvor stor avstand det skal være mellom venstre kant av siden og venstre kant av adresseblokka.

Plassering av hilsningen

Opp

Flytter hilsninga opp.

Ned

Flytter hilsninga ned.

Forhåndsvis område

Gir en forhåndsvisning av posisjonen til hilsningen på siden.

Skalering

Velg hvor mye forh√•ndsvisningen skal f√łrst√łrres med.

Bruk valgene i sprettoppmenyen til forhåndsvisningen til å flytte visningen oppover og nedover.

Du kan trykkeAvslutt knappenog brukeE-postfletter verkt√łylinjenfor √• avslutte flette prosessen.

Supporter oss!