Brevflettingsveiviser- Lag hilsning

Velg hva hilsningen skal inneholde. Hvis brevflettingsdatabasen inneholder informasjon om kjønn, kan du angi forskjellige hilsener, alt etter om du skriver til en kvinne eller en mann.

Dette dokumentet skal inneholde en hilsning

Legger til en hilsning.

Sett inn personlig hilsning

Legger til en personlig hilsning i brevflettingsdokumentet. Fjern krysset i denne avkryssingsboksen hvis du vil bruke standardhilsninga.

Kvinnelig

Velg en personlig hilsning til kvinnelige mottakere.

Ny

Åpner dialogvinduet Tilpasset hilsning (kvinnelige mottakere).

Mannlig

Velg en personlig hilsning til mannlige mottakere.

Ny

Åpner dialogvinduet Tilpasset hilsning (mannlige mottakere).

Feltnavn

Velg navnet på feltet i adressedatabasen som inneholder informasjonen om kjønn.

Feltverdi

Velg feltverdien som viser hvilket kjønn mottakeren har.

Generell hilsning

Velg standardhilsninga som skal brukes når du ikke har valgt en personlig hilsning.

Forhåndsvisning

Forhåndsviser hilsninga.

Tilordne felter

Åpner dialogvinduet Tilordne felter.

(Pilknapper)

Du kan bruke disse knappene til å bla for å vise informasjon i den forrige eller den neste dataposten.

Neste stegBrevflettingsveiviser - Tilpass utforming

Alternativt kan du trykkeAvslutt knappenog brukeE-postfletter verktøylinjenfor å avslutte flette prosessen.

Supporter oss!