Veiviser for brevfletting

Velg hvem som skal motta brevflettingsdokumentet, og velg utforming for adresseblokka.

Merknadsikon

Brevflettingsveiviseren åpner denne siden hvis du starter veiviseren i et tekstdokument som allerede inneholder adressedatabasefelter. Hvis veiviseren åpnes direkte til denne siden, vil teksten på knappen Velg adresseliste i steden være Velg en annen adresseliste.


Merknadsikon

Tittelen på denne siden er Sett inn adresseblokk for brev og Velg adresseliste for e-postmeldinger.


Velg adresseliste

Åpner dialogvinduet Velg adresseliste, der du kan velge en datakilde for adresser, legge til nye adresser eller skrive inn en ny adresseliste.

Advarselsikon

Når du redigerer dataposter i en datakilde som er et Calc-regneark og som brukes til en brevfletting, vil disse endringene ikke være synlige i brevflettingen.


Dette dokumentet skal inneholde en adresseblokk

Legger til en adresseblokk i brevflettingsdokumentet.

Velg hvilken utforming du vil bruke for adresseblokka.

Advarselsikon

Hvis du velger dette dokumentet skal inneholde en adresseliste blokk, de tredje og fjerde stegene vil bli aktivert på denne siden. Da må du sammenligne adresseblokk delene ogmed felt navnsom er brukt i e-posten


Hindre linjer med bare tomme felter

Sett et merke i denne avkryssingsboksen hvis du vil utelate tomme linjer i adressene.

Mer

Åpner dialogvinduet Velg adresseblokk.

Tilordne felter

Åpner dialogvinduet Tilordne felter.

Advarselsikon

Dersom alle adresse elementene er sammenlignet med en kolonneoverskrift, kan du ikke avlutte veiviseren medAvsluttknappen eller fortsette til veiviserens fjerde steg


(Pilknapper)

Du kan bruke disse knappene til å bla for å vise informasjon i den forrige eller den neste dataposten.

>Brevflettingsveiviser- Lag hilsning

Alternativt kan du trykkeAvslutt knappenog brukeE-postfletter verktøylinjenfor å avslutte flette prosessen.

Supporter oss!