Brevflettingsveiviser - Velg dokumenttype

Angi hvilken type av e-postflettingsdokument du vil skape

Brev

Lager et brevflettingsdokument som kan skrives ut.

E-postmelding

Oppretter utskriftsflettingsdokumenter som du kan sende som en e-postmelding eller et e-postvedlegg.

Neste steg:Brevflyttingsveivise- Adresser

Supporter oss!