Brevflettingsveiviser - Velg startdokument

Velg hvilket dokument du vil bruke som grunnlag for brevflettingsdokumentet.

Bruk dette dokumentet

Bruker Writer-dokumentet som er åpent, som grunnlag for brevflettingsdokumentet.

Lag et nytt dokument

Lager et nytt Writer-dokument som skal brukes til brevfletting.

Start fra et eksisterende dokument

Velger et eksisterende Writer-dokument som grunnlag for brevflettingsdokumentet.

Bla gjennom

Finn Writer-dokumentet du vil bruke, og klikk på Åpne.

Start fra en mal

Velg malen du vil bruke som grunnlag for å lage brevflettingsdokumentet.

Bla gjennom

Åpner en dialog for å velge en mal.

Start fra et nylig lagret startdokument

Bruk et eksisterende brevflettingsdokument som grunnlag for et nytt brevflettingsdokument.

Velg dokumentet.

Neste steg: Brevflettingsveiviser - Velg dokumenttype

Supporter oss!