Veiviser for brevfletting

Starter veiviseren for utskriftsfletting for å lage standardbrev eller sende e-postmeldinger til mange mottakere.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Veiviser for brevfletting

Trykk på ikonet Brevflettingverktøylinjen:

Trykk på ikonet Brevfletting på verktøylinjen Tabelldata:

Ikon

Brevfletting


Før du starter e-post fletteveiviseren , vil du kanskje gjennomgå hele prosessen å skape en e-post fletting:

Lage et flettet brev

Brevflettingsveiviser - Velg startdokument

Velg hvilket dokument du vil bruke som grunnlag for brevflettingsdokumentet.

Brevflettingsveiviser - Velg dokumenttype

Angi hvilken type av e-postflettingsdokument du vil skape

Veiviser for brevfletting

Velg hvem som skal motta brevflettingsdokumentet, og velg utforming for adresseblokka.

Brevflettingsveiviser- Lag hilsning

Velg hva hilsningen skal inneholde. Hvis brevflettingsdatabasen inneholder informasjon om kjønn, kan du angi forskjellige hilsener, alt etter om du skriver til en kvinne eller en mann.

Brevflettingsveiviser - Tilpass utforming

Angir hvordan adresseblokkene og hilsningene skal plasseres i dokumentene.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Første steg:Brevflettingsveiviser - Velg startdokument

Supporter oss!