Posisjon (listestiler – eldre)

Angi alternativer for innrykk, mellomrom og justering for nummereringssymboler, for eksempel tall eller kuler, til sorterte og usorterte lister.

For å bruke denne funksjonen …


Nivå

Velg nivået(e) du vil endre. For å bruke alternativene på alle nivåene, velg "1-10".

note

LibreOffice Writer bruker posisjonskontrollene som vises her når du åpner dokumenter som bruker en annen metode for posisjonering og avstand. For standardkontroller se Posisjon (listestiler).


Posisjon og avstand

Innrykk

Angi hvor mye plass som skal være mellom venstre sidemarg (eller venstre kant av tekstobjektet) og venstre kant av nummereringsområdet. Hvis gjeldende avsnittsstil bruker et innrykk, blir beløpet du skriver inn her innrykket.

Relativ

Innrykker gjeldende nivå i forhold til forrige nivå i listehierarkiet.

Bredde på nummerering

Skriv inn bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, senter eller høyre i dette området.

Alignment

Justerer nummereringssymbolet til venstre, senter eller høyre i nummereringsområdet. Posisjonen kan justeres for å opprettholde minimal plass.

note

Justering av nummerering påvirker ikke justeringa av avsnittet.


Standard

Tilbakestill verdiene for innrykk og mellomrom til standardverdiene.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Last inn/lagre

Lagre eller laster et nummereringsformat for overskrifter. Lagrede nummereringsformater er tilgjengelige for å laste inn i andre tekstdokumenter.

note

Last inn/lagre-knappen er kun tilgjengelig for overskriftsnummerering. Bruk listestiler for å lagre formatering for sorterte eller usorterte lister.


Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

Denne kontrollen vises bare når du endrer en listestil.

Supporter oss!