Posisjon (listestiler – eldre)

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

For å bruke denne funksjonen …


Nivå

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

note

LibreOffice Writer bruker posisjonskontrollene som vises her når du åpner dokumenter som bruker en annen metode for posisjonering og avstand. For standardkontroller se Posisjon (listestiler).


Position and Spacing

Innrykk

Angi hvor mye plass som skal være mellom venstre sidemarg (eller venstre kant av tekstobjektet) og venstre kant av nummereringsområdet. Hvis gjeldende avsnittsstil bruker et innrykk, blir beløpet du skriver inn her innrykket.

Relativ

Innrykker gjeldende nivå i forhold til forrige nivå i listehierarkiet.

Bredde på nummerering

Skriv inn bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, senter eller høyre i dette området.

Justering av nummerering

Justerer nummereringssymbolet til venstre, senter eller høyre i nummereringsområdet. Posisjonen kan justeres for å opprettholde minimal plass.

note

Justering av nummerering påvirker ikke justeringa av avsnittet.


Standard

Tilbakestill verdiene for innrykk og mellomrom til standardverdiene.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Last inn/lagre

Lagre eller laster et kapittelnummereringsformat. Et lagret kapittelnummereringsformat er tilgjengelig for å laste inn i andre tekstdokumenter.

note

Last inn/lagre-knappen er kun tilgjengelig for kapittelnummerering. Bruk listestiler for å lagre formatering for ordnede eller usorterte lister.


Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

This control appears only when modifying a List style.

Supporter oss!