Tekstboks og form

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til den valgte tekstboksen eller formen.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Tekstattributter

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Skriftforming

Rediger skriftformingseffektene til det valgte objektet som ble laget i forrige dialogvindu for skriftforming.

Supporter oss!