Referanse

En undermeny som tilbyr muligheter til å redigere fotnoter, sluttnoter, indeksoppføringer og bibliografioppføringer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Referanse.


Fotnote eller sluttnote

Redigerer det valgte fotnote eller sluttnotemerket. Klikk foran sluttnote eller fotnoten og vleg denne kommandoen.

Indeksoppføring

Redigerer den valgte stikkordmarkeringen. Plasser markøren like foran eller på stikkordmarkeringen og velg denne kommandoen.

Bibliografioppføring

Rediger den merkede litteraturhenvisningen

Supporter oss!