Egenskaper

Tillater innstilling av ulike egenskaper på innholdskontrollen under gjeldende markør.

Generelle egenskaper

Innholdet er plassholdertekst

Det gjeldende innholdet anses å være plassholdertekst og vil bli forhåndsvalgt når du klikker på innholdskontrollen, for å hjelpe til med å erstatte plassholderen med faktisk innhold.

Tittel

Sett inn en tittel for kontrollen. Tittelen vises over kontrollen når markøren er i kontrollen. Klikk på tittelen for å åpne dialogboksen for kontrollegenskaper.

Knagg

Tagger tjener et lignende formål. En tag er en maskinlesbar nøkkel eller identifikator som er unik i dokumentet. Når skjemaet er fylt ut, kan et eksternt program trekke ut informasjonen fra dokumentet ved å søke etter innholdet i taggene.

Avkrysningsboksegenskaper

Sjekket tegn

Tegn brukt når avmerkingsboksen er merket. Klikk Velg-knappen for å åpne dialogboksen Spesialtegn.

Uavmerket tegn

Tegn brukt når avkrysningsboksen ikke er merket. Klikk Velg-knappen for å åpne dialogboksen Spesialtegn.

Kombinasjonsboks og rullegardinlisteelementegenskaper

Visningsnavn

Et menneskevennlig navn som beskriver listeelementet.

Verdi

Et maskinvennlig navn som beskriver listeelementet.

Legg til, Endre og Fjern

Henholdsvis legger til, endrer og fjerner elementer i listen.

Flytt opp og flytt ned

Flytter elementer opp og ned i listen, for å omorganisere listevisningen.

Dato Format

Velg datoformatet som skal vises i datoinnholdskontrollen.

Supporter oss!