Oppdater

Oppdaterer elementer som har dynamisk innhold, i det gjeldende dokumentet, blant annet felter og registre.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Oppdater


Oppdater alt

Brukes til å oppdatere alle lenker, felter, registre, innholdslister og sideformatering i det gjeldende dokumentet.

Felter

Oppdaterer innholdet i alle feltene i det gjeldende dokumentet.

Lenker

Oppdaterer lenkene i det gjeldende dokumentet.

Gjeldende register

Brukes til å oppdatere det gjeldende registeret. Registeret som skrivemerket står i regnes som det gjeldende.

Alle registre og innholdslister

Brukes til å oppdatere alle registre og innholdslister i det gjeldende dokumentet. Du trenger ikke å plassere skrivemerket i et register eller en innholdsliste for å bruke denne kommandoen.

Alle diagrammer

Oppdaterer diagrammene i det gjeldende dokumentet.

Sideformatering

Oppdater sideformatene i dokumentet og beregner det totale sideantallet som vises i statuslinjen, på nytt.

Supporter oss!